Elektryczny Promiennik Podczerwieni o wyd. 1,5/3,0 kW
Elektryczny Promiennik Podczerwieni o mocy 0,8-1,6-2,4 kW
Promiennik elektryczny o mocy 1,5kW